Otázka:

Ktorá z uvedených verzií je najvhodnejšia ako názov tlačiva? Tlačivo - štátna kontrola v prístave, Tlačivo o štátnej kontrole v prístave, Tlačivo štátnej kontroly v prístave, Tlačivo pre štátnu kontrolu v prístave.

Heslá:

tlačivo o štátnej kontrole v prístave, tlačivo štátnej kontroly v prístave, tlačivo pre štátnu kontrolu v prístave

Odpoveď:

 

Zo štyroch verzií názvu tlačiva sú vhodné názvy tlačivo o štátnej kontrole v prístave, tlačivo štátnej kontroly v prístave a tlačivo pre štátnu kontrolu v prístave. Názov tlačivo –štátna kontrola v prístave nepokladáme za vhodný.


Otázka z 29. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tlačivo o štátnej kontrole v prístave