Otázka:

Sú správne výrazy: "vidíme sa zajtra", "vidíme sa v Bešeňovej"?

Heslá:

uvidíme sa zajtra, vidíme sa, see you, budeme sa vidieť

Odpoveď:

 

Výrazy vidíme sa zajtra, vidíme sa v Bešeňovej sú gramaticky aj logicky nesprávne. Ide o tvary prítomného času, ktorými sa vyjadruje súčasný, prebiehajúci dej. Budúci dej sa v slovenčine od nedokonavých slovies vyjadruje analyticky, čiže spojením tvaru budúceho času slovesa byť s neurčitkom príslušného slovesa – budeme sa vidieť (zajtra, v Bešeňovej), alebo prítomníkovými tvarmi dokonavých slovies, ktoré vyjadrujú dokončený, uzavretý, ohraničený dej, a preto nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť: uvidíme sa zajtra, uvidíme sa v Bešeňovej. Tvar vidíme sa na označenie deja v budúcnosti, ktorý sa v súčasnosti vo veľkej miere používa v médiách, ale rovnako aj v bežnej komunikácii, je ovplyvnený anglickým výrazom see you.


Otázka z 29. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvidíme sa zajtra