Otázka:

Je vhodné použiť slovo "vada" v zmluve ako právnický termín, napr. vada tovaru? Pokiaľ sa v zmluve uvedie meno jednej zmluvnej strany a v zátvorke sa uvedie ďalej len "Kupujúci" píše sa následne v celej zmluve "Kupujúci" s veľkým začiatočným písmenom? Platilo by to obdobne aj pre iné obdobne zvolené skratky?

Heslá:

vada, chyba, kaz, kupujúci

Odpoveď:

 

Slovo vada nezodpovedá súčasnej kodifikácii, jeho používanie neodporúčame. V spojení vada tovaru ho možno nahradiť výrazmi chyba, kaz.

 

V príklade, ktorý uvádzate, sa slovo kupujúci nepíše s veľkým písmenom (ani v zátvorke, ani pri opakovanom použití v texte), stále ide o všeobecné podstatné meno, aj keď je to v rámci zmluvy zadefinovaný pojem. Rovnako to platí aj pre iné podobne zadefinované slová.

 

 

 


Otázka z 12. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu vada