Otázka:

Je správne používať spojenie bioekvivalentný s niečím alebo k niečomu... napr. dávka generického lieku je bioekvivalentná s dávkou originálneho lieku alebo k dávke originálneho lieku. Tiež by som si rada overila,či sa u lieku správne používa výraz spôsob podania alebo spôsob podávania.

Heslá:

bioekvivalentný, podanie lieku, podávanie lieku

Odpoveď:

Výraz bioekvivalentný odporúčame spájať s inštrumentálom, teda bioekvivaletný s niečím (s dávkou originálneho lieku).

Jedným z významov slova podanie je spôsob aplikovania lieku: intravenózne p. kalcia, p. ústami, konečníkom.

V inej súvislosti môže byť vhodnejšie slovo podávanie, napr. ak ide o opakovaný jav: pravidelné podávanie liekov, podávanie liekov ošetrujúcim personálom a pod.


Otázka z 12. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bioekvivalentný