Otázka:

Rád by som sa spýtal, či spojenie "jedná sa o" je správne. Ak nie, aký výraz je v slovenčine správny.

Heslá:

jednať sa, jedná sa o, ide o

Odpoveď:

Zvratné sloveso jednať sa má v spisovnej slovenčine iba jeden význam „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji”, napr. jednať sa s kupcom o dom, jednať sa na trhu. V spojeniach typu jedná sa o problém, jedná sa o tento druh práce sa nesprávne použité sloveso jednať sa nahrádzať spojením ide o, napr. ide o problém, ide o tento druh práce. (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).

 


Otázka z 12. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jednať sa