Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše prídavné meno neurologický v spojení "lôžko na neurologickom oddelení"?

Heslá:

neurologické oddelenie, názvy oddelení

Odpoveď:

 

 

Názvy oddelení ako organizačných jednotiek ústavov, úradov, inštitúcií a pod. vrátane oddelení v nemocniciach sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000) nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, t. j. lôžko na neurologickom oddelení. S veľkým začiatočným písmenom sa píšu (ako všetky všeobecné podstatné mená) iba na začiatku textu alebo v pozícii nápisu (napr. nápis Neurologické oddelenie na dverách, na informačnej tabuli a pod.).


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neurologické oddelenie