Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píše spojenie matka príroda?

Heslá:

matka príroda

Odpoveď:

V spojeniach ako matka príroda k nim bola štedrá; vlastným úsilím vyvážil to, o čo ho matka príroda ukrátila; nechajme matku prírodu, aby si poradila sama alebo nevyhovárajme sa na krutú matku prírodu sa spojenie matka príroda píše s malými začiatočnými písmenami. S veľkým začiatočným písmenom by sa prvé slovo spojenia (Matka príroda) písalo iba pri personifikácii, napríklad v rozprávke, v ktorej by vystupovala bytosť – stelesnenie prírody (oslobodená Matka príroda sa junákovi poďakovala...).


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu matka príroda