Otázka:

Dobrý deň, ako sa píšu slová, ktorých prvú časť tvorí číslica? Zaujíma ma to v prípade písania slova na začiatku vety.

Heslá:

číslica, 2-furaldehyd

Odpoveď:

Zložené slová, ktorých prvú časť tvorí číslica, sa na začiatku vety píšu rovnako ako na inom mieste vo vete, napr. 35-ročný muž zachránil dieťa. – 2-furaldehyd je aldehyd odvodený od furánu.


Otázka z 05. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu číslica