Otázka:

Ako sa nazývajú príslušníci starovekého štátu Baktria?

Heslá:

Baktrijci, Geti, Helespont, Kambýses, Sogdi, Sogdiana

Odpoveď:

 

Príslušníci starovekého štátu Baktria sa nazývajú Baktrijci. Encyclopaedia Beliana (5. zv., 2007) zaznamenáva názov príslušníkov časti severnej vetvy indoeurópskeho kmeňa Trákov v podobe Geti a novší prepis starogréckeho názvu Dardanelského prielivu v podobe Helespont. Malá slovenská encyklopédia (1993) uvádza meno perzského kráľa Kambýses a v rámci hesla Sogdi názov historickej krajiny Sogdiana. O pravopise ostatných názvov sa nemôžeme vyjadriť, lebo v publikáciách, ktoré máme k dispozícii, sa nenachádzajú.


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Baktrijci