Otázka:

Je slovo škrtnúť spisovné?

Heslá:

škrtnúť

Odpoveď:

Slovo škrtnúť je spisovný výraz. Pravopis a význam tohto slova si môžete overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škrtnúť