Otázka:

Môžem v preklade z angličtiny používať slovo pub na pomenovanie anglickej reálie?

Heslá:

pub

Odpoveď:

Slovo pub pochádza z francúzštiny a do slovenčiny sa prevzalo z angličtiny. Dnes sa uvádza aj v slovenských slovníkoch cudzích slov ako neživotné podstatné meno mužského rodu vzoru dub s významom „menšie reštauračné, pohostinské zariadenie“. V slovenských reáliách sa slovom pub často nezaslúžene pomenúvajú najrozličnejšie podniky, ktoré s typickými anglickými pubmi nemajú nič spoločné. V súvislosti s anglickými reáliami však výraz pub, ktorý sa už stal súčasťou našej slovnej zásoby v rovine cudzích slov, nemožno odmietať. Na druhej strane aj v prekladových textoch sa okrem slova pub bežne používa aj slovenský ekvivalent krčma, ktorý takisto nepovažujeme za nevhodný.  Záleží aj na type textu a samotnej úlohe tohto pojmuv texte (napr. text o reštauračných zariadeniach vo Veľkej Británii si skôr vyžaduje presnejšie pomenovanie pub, ale v románe, v ktorom sa postavy stretávajú v pohostinskom zariadení, je postačujúci aj výraz krčma). S formuláciou prípadnej vysvetlivky, prečo používate v texte slovo pub, Vám nemôžeme pomôcť, lebo nevieme presnejšie, v akom texte a v akej súvislosti ho chcete používať.


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pub
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku