Otázka:

Správne je polyhistor alebo polyhistorik? A ako je množné číslo?

Heslá:

polyhistor

Odpoveď:

 

 

Znalec mnohých vedných odborov sa nazýva slovom gréckeho pôvodu polyhistor, ktoré nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Životné podstatné meno mužského rodu polyhistor sa skloňuje podľa vzoru chlap a v nominatíve množného čísla má tvar polyhistori.


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu polyhistor