Otázka:

Ako písať názov podujatia, ktoré sa koná po svete a má názov podľa mesta - London Fashion Week, New York Fashion Week a podobne?

Heslá:

fashion week

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa v cudzích viacslovných názvoch (vlastných menách), ktoré sa považujú za citátové výrazy, zachováva pravopis príslušného jazyka. V angličtine sa v názvoch píšu všetky slová okrem predložiek a členov s veľkým začiatočným písmenom, napr. Association of Slovak Experts, New York Herald Tribune, Baker Street. Tak aj v názvoch podujatí ako New York Fashion Week, London Fashion Week či Prague Fashion Week treba písať všetky slová s veľkým začiatočným písmenom. Dvojslovné spojenie fashion week (bez uvedenia miesta konania) sa aj v anglických textoch väčšinou píše s malými začiatočnými písmenami, čo znamená, že ani v angličtine sa nepovažuje za vlastné meno, ale iba za všeobecné pomenovanie spôsobu prezentácie nových modelov od renomovaných návrhárov a značiek. Preto Vám odporúčame toto spojenie písať s malými začiatočnými písmenami aj v slovenčine.


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fashion week