Otázka:

Čo je správne: (ten) variant alebo (tá) varianta?

Heslá:

variant

Odpoveď:

Slovo latinského pôvodu variant je v slovenčine mužského rodu (na rozdiel od češtiny, kde sa ten istý význam vyjadruje podstatným menom ženského rodu varianta). Neživotné podstatné meno mužského rodu variant sa skloňuje podľa vzoru dub. V inštrumentáli množného čísla má pádovú podobu (s) variantmi. Môžete sa o tom presvedčiť aj v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu variant