Otázka:

Slovo sanitka sa vyslovuje mäkko (s ň) alebo tvrdo?

Heslá:

sanitka

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk je slovo sanitka spracované takto:

sanitka [-n-] -y -tiek ž. hovor. sanitné auto: úrazová s.; zavolať s-u.

Písmenom n v hranatej zátvorke [-n-] sa naznačuje tvrdá výslovnosť spoluhlásky n. V slove sanitka (v hovorovom skrátenom pomenovaní sanitného auta) je totiž pred samohláskou tvrdá spoluhláska n (vyslovuje sa tvrdo), lebo ide o slovo cudzieho pôvodu.


Otázka z 11. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sanitka