Otázka:

Aký je budúci čas od slovesa predsavziať si?

Heslá:

predsavziať si

Odpoveď:

            Sloveso predsavziať si patrí k tzv. defektným slovesám (čiže nie je ani pravidelné, ani nepravidelné), keďže má iba tvar neurčitku a minulého času. 

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Ak si do vyhľadávača zadáte heslo predsavziať si, zobrazia sa Vám výsledky hľadania vo viacerých slovníkoch, napr. v Slovníku slovenského jazyka:

predsavziať si, defekt. len v neurč. a v min. č. -vzal si, -vzatý dok. (čo, s neurč. i so spoj. že) rozhodnúť sa pre niečo, zaumieniť si: Predsavzala som si dvojnásobne pracovať. (Vans.) Hmotné prostriedky nedostačujú na dosiahnutie predsavzatého cieľa. (Šolt.)


Otázka z 10. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predsavziať si