Otázka:

Dobrý deň, aké je správne slovenské pomenovanie pre staroindickú filozofickú školu hlásiacu sa k materializmu? Charvaka?

Heslá:

čárvaka

Odpoveď:

Pomenovanie staroindickej filozofickej školy hlásiacej sa k materializmu sa bežne vo výkladových slovníkoch ani v slovníkoch cudzích slov neuvádza, Slovník vedeckého ateizmu zachytáva podobu čárvaka. Keďže však meno filozofa, podľa ktorého je pomenovaná, sa tu uvádza v podobe Čárváka, nemožno vylúčiť ani podobu s rovnakou kvantitou čárváka, ktorá sa zachováva aj v pomenovaní prívržencov školy – čárvákov. Slovo čárvaka/čárváka ako názov filozofického učenia alebo školy sa píše s malým začiatočným písmenom a prirodzene sa zaraďuje do slovenského deklinačného systému (podľa zakončenia na samohlásku -a) ako podstatné meno ženského rodu vzoru žena – z čárvaky/čárváky – k čárvake/čárváke – o čárvake/čárváke – s čárvakou/čárvákou. Presnejšiu informáciu o zachovaní kvantity pri prepise zo sanskritu Vám môžu poskytnúť indológovia z Ústavu orientalistiky SAV (kontakt cez www.orient.sav.sk).  

 


Otázka z 02. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čárvaka