Otázka:

Ako písať slovo fairtrade/Fairtraide/FairTrade?

Heslá:

fairtrade, fair trade

Odpoveď:

 

Koncept obchodovania fairtrade (písané aj fair trade) zahŕňa pravidlá a podmienky, pri ktorých splnení je výrobok či surovina označená logom FairTrade, ktoré spotrebiteľovi zaručuje, že pri výrobe sa nepotláčali ľudské práva (definované podľa OSN), ani sa neznečisťovala a nepoškodzovala príroda a že pestovatelia či výrobcovia dostali za svoju prácu zaplatenú mzdu, ktorá im umožňuje rozvoj a určitú životnú úroveň. Na označenie takéhoto spôsobu obchodovania sa v súčasnosti v slovenčine používa všeobecné podstatné meno fairtrade alebo dvojslovné pomenovanie fair trade (odporúčame uprednostňovať jednoslovnú podobu). Tieto výrazy sa v slovenčine nepovažujú za vlastné mená a treba ich písať s malým začiatočným písmenom. Okrem uvedených anglických výrazov sa v slovenčine používajú aj slovenské ekvivalenty spravodlivý obchod alebo čestný obchod, hovorovo aj férový obchod či férový trh. V češtine sa už používa aj adaptovaná pravopisná podoba fértrejd (zatiaľ najmä v neoficiálnych jazykových prejavoch), v slovenčine nachádzame takúto podobou iba ojedinele, ale možno predpokladať jej rozširovanie. Od výrazov fairtrade, resp. fair trade možno tvoriť prídavné meno fairtradový. Za vlastné meno a citátový anglický výraz (ktorý sa používa v anglickej pravopisnej podobe a veľké písmená sa v ňom píšu podľa zásad anglického pravopisu) považujeme logo FairTrade, ktorým sa výrobky označujú. Vlastnými menami sú aj názvy fairtradových organizácií a združení ako napríklad združenie Fairtrade Slovakia. Keď stojí slovo fairtrade na začiatku vlastného mena, treba ho písať s veľkým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 29. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fairtrade