Otázka:

Koľko slabík má slovo fialka?

Heslá:

fialka, viola, fialky

Odpoveď:

 

Pomenovanie rastliny fialka je latinského pôvodu (k nám sa dostalo cez nemčinu), pochádza z latinského výrazu viola, ktorý sa dodnes používa ako latinský botanický názov fialky. V slove fialka (podobne ako v mnohých iných slovách cudzieho pôvodu) nie je dvojhláska ia, ale iba dve susediace samohlásky a, na čo sa upozorňuje v naznačenej výslovnosti [fi-a-] v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré nájdete aj v elektronickej podobe na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk.

Slovo fialka je trojslabičné, tvoria ho slabiky fi-al-ka.

 


Otázka z 05. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu fialka