Otázka:

Možno v slovenčine používať slovo funkcionalita napr. v spojení nová funkcionalita aplikácií?

Heslá:

funkcia, fungovanie, činnosť, funkčnosť, funkcionalita

Odpoveď:

 

Vzhľadom na to, že anglické podstatné meno function sa prekladá do slovenčiny zvyčajne ako funkcia, fungovanie, činnosť functionality ako funkčnosť, dalo by sa povedať, že slovo funkcionalita je v slovenčine zbytočné. Napriek tomu sa v súčasnosti  stretávame s používaním tohto výrazu pomerne často. Najčastejšie sa používa vo význame funkčnosť (napr. plná funkcionalita TV = plná funkčnosť TV) alebo funkcia, resp. súbor funkcií (napr. keď sa do vyvíjaného produktu pridáva nová funkcionalita = nová funkcia, resp. nové funkcie). Inokedy sa ním nesprávne nahrádza výraz fungovanie (napr. funkcionalita Univerzitnej knižnice). Vzhľadom na frekvenciu používania slova funkcionalita v jazykovej praxi zaradili toto slovo aj do prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006). Uvádza sa pri ňom význam „funkčný význam, funkčná platnosť, zameranie na nejaký účel, funkčnosť“ a slovné spojenia ako obmedzená, vysoká funkcionalita, otestovať funkcionalitu systému, rozšírenie funkcionality. V súvislosti s novými funkciami aplikácii nemožno popri spojení nová funkčnosť odmietať ani synonymné spojenie nová funkcionalita.

 


Otázka z 11. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu funkcia