Otázka:

Prečo nie sú správne spojenia ide byť Veľká noc alebo idem byť chorý?

Heslá:

byt, bude, bude Veľká noc, bude prestávka, ísť, ide noc

Odpoveď:

 

Budúci čas od slovesa byť má podobu bude (bude Veľká noc, bude prestávka). V slovenčine sa síce sloveso ísť používa okrem iného aj ako sponové sloveso vyjadrujúce začiatočnú fázu stavu (ide noc; ide mu do plaču) a hovorovo aj ako limitné sloveso vyjadrujúce v spojení s neurčitkom iného slovesa prípravný stav pred uskutočnením deja (napr. išlo ho rozhodiť), ale konštrukcie typu ide byť Veľká noc, ide byť prestávka alebo idem byť chorý sú pre slovenčinu neprirodzené a treba ich nahradiť spojením bude Veľká noc, resp. ide Veľká noc, bude prestávka či budem chorý, ide na mňa chrípka.

 


Otázka z 19. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu byt