Otázka:

Ako sa skloňuje podstatné meno jantár?

Heslá:

dolár, formulár, pohár, bazár, bulvár, lekvár, jantár

Odpoveď:

 Cudzie (i zdomácnené) neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -ár, ako napríklad dolár, formulár, pohár, bazár, bulvár, lekvár jantár, skloňujeme podľa vzoru stroj. V lokáli jednotného čísla majú tieto podstatné mená príponu -i, teda o dolári, na formulári, v pohári, v bazári, na bulvári, o lekvári, v jantári a pod. Podstatné meno jantár sa skloňuje takto: N jantár, G jantáru, D jantáru, A jantár, L o jantári, s jantárom; v množnom čísle: N jantáre, G jantárov, D jantárom, A jantáre, L o jantároch, I s jantármi.


Otázka z 21. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu dolár