Otázka:

Ktorý medicínsky výraz je správny: krčok maternice, kŕčok maternice alebo krček maternice? Ako sa skloňuje?

Heslá:

krček

Odpoveď:

            V novom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2011) sú (v anatomickom význame slova) uvedené výrazy krček, krčok ako rovnocenné, čiže môžete používať spojenie krček maternice aj krčok maternice. Len pre zaujímavosť dodávame, že výskyt týchto slovných spojení v Slovenskom národnom korpuse je zatiaľ mierne v prospech výrazu krček maternice (70 záznamov, krčok má 55).

            Upozorňujeme aj na to, že vo význame „malý krk“ treba používať tvary kŕčok, kŕčik, podobne aj vo význame „zúžená časť niečoho“, napr. kŕčok frézy, potrubie spojené kŕčkom a pod.

            Slová krček, krčok sa skloňujú podľa vzoru dub takto:

N. krček, krčok   / krčky

G. (od) krčka      / krčkov

D. krčku              /krčkom

A. krček, krčok   / krčky

L. (o) krčku         / krčkoch

I.  (s) krčkom      / krčkami


Otázka z 10. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krček