Otázka:

Môžeme používať v slovenských katalógoch pomenovanie mašľovačka?

Heslá:

mašľovačka, mašlovat, kuchynský štetec.

Odpoveď:

 

Slovo mašľovačka má pôvod v češtine a ako nárečový výraz  sa používa v okolí Považskej Bystrice, teda v blízkosti hranice s Českom. Pomenúva sa ním zväzok husacích pier na mastenie. Je utvorené od českého slovesa mašlovat a to zrejme od staršieho slovesa másliti s významom „potierať maslom, masťou“. Na pomenovanie kuchynského nástroja na potieranie pečiva a mäsa odporúčame namiesto výrazu mašľovačka používať zaužívané pomenovanie pierko (na potieranie), ktoré sa uvádza aj v Česko-slovenskom slovníku (1979) ako ekvivalent českého slova mašlovačka,a pri nástroji so štetinami štetec (na potieranie) alebo kuchynský štetec. Tieto názvy sú z jazykového hľadiska správne, štylisticky neutrálne a vhodné aj do oficiálneho jazykového prejavu.

 


Otázka z 06. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mašľovačka