Otázka:

Správne sú nanorúrky alebo nanotrubičky?

Heslá:

nanorúrka, nanotrubička, nanohadička, tuba, trubička, rúrka, hadička

Odpoveď:

 

Slovenským ekvivalentom anglického výrazu nanotube, ktorým sa pomenúva miniatúrna rúrka, môžu byť výrazy nanorúrka, nanotrubička alebo zriedkavejšie nanohadička (hadička = ohybná rúrka). Významy slov tuba, trubička, rúrka hadička si môžete preštudovať v lexikografických príručkách na www.slovnik.juls.savba.sk. Ako najvhodnejšia sa ukazuje podoba nanorúrka. Anglické spojenie carbon nanotubes teda možno preložiť do slovenčiny ako uhlíkové nanorúrky, uhlíkové nanotrubičky, resp. aj uhlíkové nanohadičky (ak sú trubičky ohybné). Všetky tri uvedené výrazy sa v súčasnosti v slovenčine používajú a sú spisovné. Okrem nich sa niekedy používa aj pomenovanie nanotuba (uhlíkové nanotuby), ktoré však nezodpovedá spisovnej slovenčine a neodporúčame Vám ho používať. Samozrejme, ak má slovenský ekvivalent anglického výrazu carbon nanotube plniť funkciu odborného termínu, treba sa zjednotiť na jednej podobe, čo je už úloha pre odborníkov z danej oblasti. V preklade Vám odporúčame používať iba jeden z variantov slovenského termínu.

 


Otázka z 17. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nanorúrka