Otázka:

Aká je kodifikovaná podoba mien obyvateľa a obyvateľky Nitry?

Heslá:

Nitran, Nitrianka

Odpoveď:

 

Obyvateľ Nitry sa nazýva spisovne Nitran a obyvateľka je Nitrianka (v pomenovaní obyvateľky je po spoluhláske r dvojhláska ia). Obyvateľské mená sa uvádzajú pri názvoch obcí Slovenskej republiky aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré si môžete vyhľadať na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. 

 


Otázka z 03. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Nitran