Otázka:

Ako prekladať slovo maternal do slovenčiny – materský alebo materinský?

Heslá:

materský, matka, materinský

Odpoveď:

 

Pri prekladaní anglických výrazov ako maternal death, maternal mortality, maternal health care Vám odporúčame prihliadať na to, ako sa prídavné meno materský a podstatné meno matka spájajú v slovenčine v úlohe prívlastku. Uvedené spojenia fungujú v slovenčine (v štatistike aj v zdravotníctve) ako odborné termíny. V súvislosti s úmrtnosťou sa v slovenčine už bežne používa spojenie materská úmrtnosť(tak ako detská úmrtnosť, dojčenská úmrtnosť), prípadne materská mortalita. Úmrtnosť či mortalita je štatistický ukazovateľ vyjadrujúci podiel zomretých z určitej skupiny za určité časové obdobie. V súvislosti s úmrtímako takým sa však nepoužíva spojenie s prídavným menom (materské úmrtia), ale s genitívnym prívlastkom úmrtia/úmrtie matiek, napr. počet úmrtí matiek pri pôrodoch, najznámejšie príčiny úmrtí matiek a pod. Genitívnym prívlastkom sa vyjadruje vzťah k matkám aj v spojení zdravie matiek, napríklad rozvojový cieľ týkajúci sa zdravia matiek alebo vplyvy prostredia na zdravie matiek a detí.

 


Otázka z 01. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu materský