Otázka:

Ako sa tvorí rozkazovací spôsob od slovesa prísť?

Heslá:

prísť, príď!, príďte!

Odpoveď:

 

Rozkazovací spôsob utvorený od slovesa prísť má v jednotnom čísle podobu príď!a v množnom čísle príďte!

 


Otázka z 02. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu prísť