Otázka:

Môžeme používať prídavné meno škálovateľný, ktoré sme nenašli v príručkách?

Heslá:

škála, škálový, škálovať, škálovateľný, škálovací

Odpoveď:

 

V slovenských lexikografických príručkách sa uvádzajú iba frekventovanejšie (základné) tvary – podstatné meno škála a prídavné meno škálový. Spisovnej slovenčine však zodpovedajú aj odvodené slová, ako sloveso škálovať (vytvárať stupnicu, škálu, odstupňovávať) aj prídavné meno škálovateľný (taký, ktorý možno škálovať, odstupňovateľný) alebo škálovací (ktorý sa používa na škálovanie).

 


Otázka z 19. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škála