Otázka:

Ako sa píšu v slovenských textoch slová Facebook, Pokec a ICQ?

Heslá:

Facebook, pokec, ICQ, fejsbúk

Odpoveď:

 

Názvy sociálnych sietí FacebookPokec a komunikačného programu ICQ (tento názov sa píše väčšinou veľkými písmenami ako iniciálová skratka, lebo ide o slovnú hru –anglicky vyhláskované písmená ICQ majú rovnakú zvukovú podobu ako spojenie I seek you, t. j. hľadám ťa) sú názvy (značky) produktov, teda sú vlastnými menami a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, napríklad veľa času trávim na ICQ (možno písať aj Icq). Popri vlastnom mene Facebook sa v jazykovej praxi stretávame aj so všeobecným podstatným menom facebook písaným s malým začiatočným písmenom, ktorým sa pomenúva všeobecne spôsob komunikácie prostredníctvom internetovej sociálnej siete, napr. zoznámili sme sa na facebooku alebo náš syn presedí celý deň pri facebooku. Tento jav, keď sa z vlastného mena (napr. z populárnej značky) stane všeobecné podstatné meno, ktorým sa označuje typ produktu alebo v našom prípade typ internetovej spoločenskej komunikácie (pričom môže ísť aj o podobné systémy inej značky, ako je Facebook), v jazykovede nazývame apelativizácia. Apelativizované výrazy sa na rozdiel od vlastných mien (ako Facebook s veľkým začiatočným písmenom) často adaptujú, t. j. prispôsobia sa slovenskému pravopisu. Na rozdiel od vlastného mena Facebook sa všeobecné pomenovanie sociálnej siete facebook dnes používa už aj v adaptovanej podobe fejsbúk či fejsbuk.

 


Otázka z 18. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Facebook