Otázka:

Akú má podobu skrátený tvar akuzatívu zámena on v spojení s predložkou cez?

Heslá:

on, cez, cezeň

Odpoveď:

Skrátený tvar akuzatívu zámena on (ak zastupuje neživotné podstatné meno mužského rodu) alebo zámena ono v spojení s predložkou cez, má podobu cezeň, napr. Keď sa predo mnou objavil potok, rýchlo som cezeň preskočil. Slovo cezeň sa uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu (obe príručky sú prístupné v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

 


Otázka z 26. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu on