Otázka:

Aký je dokonavý vid slovesa dopekať ?

Heslá:

dopekať, dopiecť

Odpoveď:

 

Nedokonavé sloveso dopekať má dokonavý pendant dopiecť. Veta s dokonavým tvarom v minulom čase má podobu Otec dopiekol zemiaky a v budúcom čase Otec dopečie zemiaky. Pri nedokonavom vide má minulý čas podobu Otec dopekal zemiaky a budúci čas Otec bude dopekať zemiaky.

 


Otázka z 18. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dopekať