Otázka:

Ako sa píšu zložené prídavné mená výchovno-vzdelávací, vedeckovýskumný, fyzickogeografický, humánnogeografický a environmentálnogeografický?

Heslá:

vedeckovýskumný, fyzickogeografický, humánnogeografický, vedecko-technický

Odpoveď:

 

V slovenskom pravopise platí pri písaní zložených prídavným mien zásada, že ak je zložené prídavné meno odvodené z priraďovacieho skladu, spájajú sa jeho časti spojovníkom, napríklad veda a technika → vedecko-technický, Česko a Slovensko → česko-slovenský, biela a červená (farba) → bielo-červený. Podobne aj z priraďovacieho skladu výchova a vzdelávanie tvoríme prídavné meno výchovno-vzdelávací. Zložené prídavné mená utvorené z určovacieho skladu (t. j. zo skladu, v ktorom jeden člen bližšie vymedzuje význam druhého člena) sa píšu bez spojovníka, napríklad vedecký výskum → vedeckovýskumný (pracovník), fyzická geografia → fyzickogeografický, humánna geografia (t. j. geografia človeka)humánnogeografický, environmentálna geografiaenvironmentálnogeografický.

 


Otázka z 17. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu vedeckovýskumný