Otázka:

Správne je nakŕmení psi alebo nakŕmené psy? Ako sa skloňujú zvieracie podstatné mená?

Heslá:

chlap, dub, býky, slony, stroj, zajace, jelene, pes, vlk, vták, psy, vlky, vtáky, psí

Odpoveď:

 

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. býky, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Výnimkou sú zvieracie podstatné mená pes, vlkvták, ktoré na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov. Vo všeobecnosti sa v štylisticky neutrálnych prejavoch uprednostňujú podoby zodpovedajúce skloňovaniu podľa neživotných vzorov podstatných mien mužského rodu a v odbornej literatúre sa používajú iba tvary psy (napr. nakŕmené psy, poľovné psy, strážne psy), vlky (hladné vlky), vtáky (dravé vtáky). Spojenia ako nakŕmení psi, poľovní psi, strážni psi, hladní vlci, draví vtáci sú takisto spisovné, ale štylisticky príznakové a používajú sa väčšinou v beletrii na zdôraznenie bližšieho vzťahu človeka a zvieraťa.

 

V metaforických vyjadreniach možno používať všetky zvieracie podstatné mená aj v personifikovanej, životnej podobe (netýka sa to iba trojice psi, vlci, vtáci). Napríklad, keď tučniakmi nazveme tlstých chlapov vo frakoch: tučniaci sa žoviálne zdravili a pripaľovali si cigary, alebo hokejistov pittsburského klubu: tučniaci vyhrali s Detroitom 4 : 2.

 


Otázka z 19. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu chlap