Otázka:

Prečo sa má slovo prepychový písať s tvrdým y, keď sa jeho súvislosť so slovom pýcha nepociťuje?

Heslá:

pýcha, pyšný, prepych, prepychový

Odpoveď:

 

Slová pýcha, pyšný prepych, prepychový majú podľa českého etymológa Jiřího Rejzeka spoločný pôvod. V Rejzekovom Českom etymologickom slovníku z r. 2012 sa uvádza pri slove přepych staročeský výraz přepýchati s významom „vyvýšiť sa, z pýchy niekoho prevýšiť (bohatstvom)“. O tom, že podobný vývoj bol aj v slovenčine, svedčia aj údaje vo 4. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka. V slovníku je spracované prídavné meno prepyšný s významom „veľmi bohatý, hojný, prepychový“ (uvádzajú sa pri ňom doklady z 18. storočia) a príslovka pyšno s významom „s pýchou, veľmi pyšne“. Výraz prepyšný v súčasnej slovenčine nahradil novší tvar prepychový.

 

Súhlasíme s Vami, že príbuznosť slov pýcha (pyšný) prepychový sa dnes už takmer nepociťuje. Na druhej strane pri preberaní vybraných slov po p je zrejme účinné upozorniť žiakov, že slová prepych prepychový súvisia so slovom pýcha, a preto sa píšu s ypsilonom (aby si slovo prepych nedávali do súvislosti s výrazom prepichnúť a nepísali ho s mäkkým i).

 


Otázka z 24. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pýcha