Otázka:

Sú slová sáčok a sáčik spisovné?

Heslá:

sáčok, sáčik, vrecko, vrecúško

Odpoveď:

 Slová sáčok i sáčik sú nespisovné výrazy. Ich spisovnými ekvivalentmi sú slová vreckovrecúško. V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na internete (na stránke slovnik.juls.savba.sk), sa slová sáčok a sáčik uvádzajú so štylistickým kvalifikátorom subštandardné slovo (skratka subšt.), ktorým sa označujú nespisovné slová. V knižnej podobe slovníka sú nespisovné slová odlíšené od spisovných iným typom písma, v elektronickej verzii sa na lepšie odlíšenie použila fialová farba.

 


Otázka z 18. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu sáčok