Otázka:

Aký význam má v slovenčine slovo sieť?

Heslá:

sieť, hotelová sieť, sieť cestovných kancelárií, štruktúra, združenie, zoskupenie, skupina, spoločnosť, spoločenstvo, spolok, zväz

Odpoveď:

 Slovo sieť má v slovenčine podstatne viac významov než iba „pletivo z povrázkov alebo z káblov a pod.“, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Jedným z významov podstatného mena sieť je aj „komplex účinne rozmiestnených zariadení v istom priestore“, napríklad hotelová sieť, sieť cestovných kancelárií a pod. Aj na pomenovanie vnútorného usporiadania vzťahov sa v slovenčine používa pomenovanie sieť alebo štruktúra, ale možno použiť aj slová združenie, zoskupenie, skupina, spoločnosť, spoločenstvo, spolok, zväz a pod.

 


Otázka z 21. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sieť