Otázka:

Ako sa skloňujú anglické priezviská Rolls a Royce?

Heslá:

Rolls, Royce, skloňovanie

Odpoveď:

 

Anglické priezvisko Rolls (výslov. [rols]) sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru chlap. V genitíve jednotného čísla má tvar Rollsa. Podľa vzoru chlap sa skloňuje aj priezvisko Royce (výslov. [rojs]), v ktorom sa dvoma písmenami ce zapisuje jedna hláska s. Preto sa v koreni slova zachováva aj písmeno e a k nemu sa pripájajú pádové prípony, napr. v genitíve bez Roycea [rojsa], v lokáli o Ryceovi [rojsovi], v inštrumentáli s Royceom [rojsom]. Pri skloňovaní cudzích slov v slovenčine vrátane vlastných mien sa pádové prípony pripájajú ku koreňu slova priamo, t. j. bez spojovníka. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu príbeh Charlesa Rollsa a Henryho Roycea, resp. príbeh Rollsa a Roycea.

 


Otázka z 04. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rolls