Otázka:

Kedy sa používa príslovka von a kedy vonku?

Heslá:

von, išiel som von, vonku, bol som vonku

Odpoveď:

 

V spisovnej slovenčine sa smerovanie zvnútra (z uzatvoreného priestoru) vyjadruje príslovkou von, napr. išiel som von (kam?). Príslovkou vonku sa vyjadruje umiestnenie, resp. miesto mimo obydlia alebo iného uzatvoreného priestoru, napr. bol som vonku, prechádzal som sa vonku (kde?). Spojenie typu ísť vonku, išiel som vonku je nespisovné, ale používa sa v niektorých nárečiach, takže sa s ním môžeme stretnúť v neoficiálnom jazykovom prejave. Spisovnej slovenčine zodpovedajú spojenia chcem ísť s deťmi von (t. j. chcem ísť niekam) a chcem byť s deťmi vonku (t. j. chcem byť niekde). Príslovky sú neohybný slovný druh, čo znamená že nevyjadrujú rod, číslo ani pád, takže nemožno uvažovať o rozdiele v používaní prísloviek vonvonku z hľadiska pádov.

 


Otázka z 30. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu von