Otázka:

Ako mám pomenovať výsledok skenovania?

Heslá:

skener, skenerový, skenovať, sken, scan

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003; nájdete ho aj v elektronickej verzii na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk) sú už spracované prevzaté slová skener, skenerový skenovať v takejto adaptovanej podobe (prispôsobenej slovenskému pravopisu). V adaptovanej podobe Vám odporúčame používať aj podstatné meno sken (z anglického scan), ktorým sa pomenúva výsledok skenovania – snímka, kópia alebo digitalizovaná (elektronická) podoba.

 


Otázka z 24. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu skener