Otázka:

Správne je dom bol rekonštruovaný alebo dom bol zrekonštruovaný?

Heslá:

rekonštruovať, zrekonštruovať, rekonštruovaný

Odpoveď:

 

V slovenčine sa väčšinou vyjadruje nedokonavý a dokonavý vid odlišnými tvarmi slovies (napr. opravovať – opraviť, obnovovať – obnoviť, stavať – postaviť), ale niektoré slovesá cudzieho pôvodu sú v slovenčine obojvidové (tzn. tým istým tvarom sa vyjadruje nedokonavosť, t. j. prebiehajúci dej, i dokonavosť, t. j. ukončený dej). To je aj prípad slovesa rekonštruovať, ktoré je v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu spracované ako obojvidové sloveso, ktorým sa podľa kontextu môže vyjadriť význam „prestavovať, obnovovať, robiť rekonštrukciu“ aj význam „prestaviť, obnoviť, urobiť rekonštrukciu“. Zároveň sa však v spomínaných príručkách, ktoré nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, uvádza aj dokonavé sloveso zrekonštruovať. Od slovesa rekonštruovať sa tvorí trpné príčastie rekonštruovaný a od slovesa zrekonštruovať sa tvorí trpné príčastie zrekonštruovaný (ktoré sa uvádza aj v Synonymickom slovníku slovenčiny na našej stránke ako synonymum výrazu obnovený).

 

Informáciu, že dom alebo byt prešiel rekonštrukciou, možno vyjadriť spojením dom (byt) bol rekonštruovaný aj dom (byt) bol zrekonštruovaný. Skutočnosť, že rekonštrukcia bola dotiahnutá do konca, však jednoznačnejšie vyjadríte spojením dom bol (resp. je) zrekonštruovaný.

 


Otázka z 20. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rekonštruovať