Otázka:

Dobrý deň, správne sa píše detegovať alebo detekovať?

Heslá:

detegovať, detekcia

Odpoveď:

 

Správna podoba slovesa je detegovať. Je utvorená z prítomníkového kmeňa latinského slovesa detegere, na rozdiel od podstatného mena detekcia, ktoré vzniklo zo supínovej formy tohto slovesa detectum. Podobne je to aj pri dvojiciach slov reagovať – reakcia, korigovať – korekcia, fungovať – funkcia.   

 


Otázka z 21. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu detegovať