Otázka:

Je správne spojenie pri javori?

Heslá:

javor, dub

Odpoveď:

 

Neživotné podstatné meno mužského rodu javor sa skloňuje podľa vzoru dub. V genitíve jednotného čísla má pádovú podobu z javora a v lokáli jednotného čísla má podobu (pri) javore. Tvar pri javori v spisovnej slovenčine nie je správny.

 

 

 


Otázka z 23. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu javor