Otázka:

Môžem používať v odbornej práci anglické výrazy supercapacitor a ultracapacitor?

Heslá:

kondenzátor, kondenzátorový, kondenzovať, kondenzovaný, kondenzovane, kondenzovanosť, kondenzácia, kondenzačný, supercapacitor, ultracapacitor, capacitor, superkondenzátor, ultrakondenzátor

Odpoveď:

 

V slovenskej terminológii sa používa podstatné meno kondenzátor aj vzťahové prídavné meno kondenzátorový. Okrem toho máme slová ako kondenzovať, kondenzovaný, kondenzovane, kondenzovanosť, kondenzácia či kondenzačný. Preto nepovažujeme za vhodné preberať do odbornej práce anglické výrazy supercapacitor a ultracapacitor (angl. výraz capacitor sa do slovenčiny prekladá ako kondenzátor) a odporúčame Vám používať slovenské ekvivalenty – doslovné preklady superkondenzátor ultrakondenzátor. Prvé časti zložených slov super- (nadradený, najvyšší) a ultra- (nad bežnú mieru) sa v slovenčine bežne používajú. O používaní výrazov superkondenzátor ultrakondenzátor v jazykovej praxi sa môžete presvedčiť aj v slovenských textoch na internete.

 


Otázka z 29. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kondenzátor