Otázka:

Prečo sa píše prídavné meno jednoškvrnná so zdvojeným n?

Heslá:

jednoškvrnný, jedna škvrna, ranný, plátenný, kamenný, bylinný, ráno, plátno, kameň, bylina, sklený

Odpoveď:

 

Prídavné meno jednoškvrnný sa píše s dvoma n, lebo je utvorené pridaním prípony -ný k základu jednoškvrn- (prídavné meno je utvorené zo spojenia jedna škvrna). Spoluhláska n sa podobným spôsobom zdvojuje v prídavných menách ako ranný, plátenný, kamenný, bylinný utvorených z podstatných mien ráno, plátno, kameň, bylina, ktorých základ obsahuje spoluhlásku n alebo ň (na rozdiel od prídavných mien sklený, drevený, ktorých základové slová sklo, drevo neobsahujú spoluhlásku n). Skutočnosť, že živočích má jednu škvrnu, by sa z jazykového hľadiska mohla vyjadriť aj prídavným menom jednoškvrnový, utvoreným príponou -ový (jednoškvrnový – jednoškvrnová treska). V zoologickom názvosloví sa však bežne používajú prídavné mená s príponou -ný, napríklad tetra červenoškvrnná, živorodka jednoškvrnná, treska jednoškvrnná.

 


Otázka z 13. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednoškvrnný