Otázka:

Je spojenie vidieť pohár poloplný metafora?

Heslá:

vidieť pohár poloplný, pohár trpezlivosti (pretiekol), (vypiť) pohár utrpenia

Odpoveď:

 

Spojenie vidieť pohár poloplný je odkazom na výroky o pesimistoch a optimistoch. Pesimisti vidia fľašu (džbán, pohár) s polovičným obsahom ako poloprázdnu a optimisti ju vidia ako poloplnú. Za typické metafory možno považovať napríklad spojenia pohár trpezlivosti (pretiekol), (vypiť) pohár utrpenia či pohár (kalich) horkosti. Spojenie vidieť pohár poloplný s preneseným významom „hľadieť na niečo s optimizmom“ by sme nezaradili medzi metafory. Podľa nášho názoru ide iba o nepriamu charakteristiku – nepovieme o niekom priamo, že je optimista, ale charakterizujeme ho nepriamo, povieme, že vidí pohár poloplný.

 


Otázka z 14. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vidieť pohár poloplný