Otázka:

Ako sa skloňujú mená Herodes a Herodias?

Heslá:

Herodes, Herodias

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa meno Herodes skloňuje podľa vzoru chlap bez vypadávania koncovky -es – Herodesa, Herodesovi, Herodesom. Výnimočne sa skloňuje aj s vypadávaním -es – Heroda, Herodovi, Herodom. Ženské meno Herodias má v nominatíve uvedenú podobu, skloňuje sa a má nepravidelné tvary Herodiady (v genitíve), Herodiade (v datíve a lokáli), Herodiadu (v akuzatíve), Herodiadou (v inštrumentáli).


Otázka z 20. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Herodes