Otázka:

Vykáme "boli ste spokojný", alebo "boli ste spokojní"?

Heslá:

vykanie

Odpoveď:

 Keď sa obraciame na jednu osobu, ktorej podľa spoločenskej normy vykáme, dodržiavame tieto zásady: V spisovnej slovenčine je pri vykaní určitý slovesný tvar vždy v druhej osobe množného čísla. Správne vykáme: Ďakujeme vám, že ste prišli, pán doktor (nie prišiel). – Pani, vy ste sa pomýlili (nie pomýlila). – Pán Majer, boli ste tam? (nie bol ste). – Pani Vážna, vy ste mali prísť v pondelok (nie mala ste). – Pani, povedali by ste mi... (nie povedala by ste mi).

 Pri vykaní robí ľuďom problémy predovšetkým menný prísudok (nazývaný aj slovesno-menný prísudok), ktorý sa vyjadruje určitým tvarom slovesa byť v spojení s podstatným menom, prídavným menom, príčastím, zámenom alebo číslovkou. Kým určitý slovesný tvar je pri vykaní vždy v množnom čísle, nominálne slovné druhy sú v jednotnom čísle, napr. podstatné meno: Vy ste majsterka (majster); prídavné meno: Pani Smutná, boli ste spokojná s našou prácou? – Pane, boli ste spokojný s našou prácou? V jednotnom čísle je pri vykaní aj číslovka, napr. Nie ste prvá (prvý), kto mi to povedal, a zámeno: Vy ste tá (ten), na koho som čakal.

 

 


Otázka z 14. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu vykanie