Otázka:

Píše sa pomenovanie štyroch veľkých finančných spoločností veľká štvorka s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

veľká štvorka

Odpoveď:

 

Pomenovanie neoficiálneho zoskupenia štyroch spoločností (ktoré spolupracujú alebo sa delia o dominantný vplyv vo svete financií), takzvaná veľká štvorka, nie je vlastným menom a nie je dôvod písať toto spojenie s veľkým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 14. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu veľká štvorka