Otázka:

Ktoré spojenie je správne: špecifický objem pórov alebo merný objem pórov, špecifická tepelná kapacita alebo merná tepelná kapacita?

Heslá:

merný, špecifický

Odpoveď:

 

Vo význame „vyjadrujúci mieru fyzikálnych alebo technických vlastností“ sa používa prídavné meno merný špecifický. V odborných textoch sa uvádzajú často obe prídavné mená, pričom na prvom mieste je väčšinou prídavné meno merný a za ním v zátvorke sa uvádza prídavné meno špecifický, napr. merný (špecifický) objem kyslíka, merný (špecifický) odpor, merná (špecifická) hmotnosť. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa obe prídavné mená – merný špecifický – klasifikujú ako odborné výrazy, synonymá. (Spomínané slovníky nájdete v elektronickej podobe na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk.) V Malej encyklopédii fyziky (Obzor, 1970) sa pri hesle špecifické teplo uvádza, že ide o starší názov pre merné teplo. Iné termíny, ktoré by sa začínali prídavným menom špecifický, sa v encyklopédii neuvádzajú. Uvádzajú sa v nej iba termíny s prídavným menom merný, ako merná hmotnosť, merná vodivosť, merné teplo, merný odpor a pod. Tieto termíny zodpovedajú platným názvoslovným normám. Odporúčame Vám preto uprednostňovať termíny merná tepelná kapacita (ide o novšie pomenovanie merného tepla) a merný objem pórov, resp. konzultovať túto terminologickú otázku s odborníkmi v danej oblasti (fyzika, stavebníctvo).

 


Otázka z 22. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu merný